پایگاه مقاومت بسیج والفجر2
 
سه شنبه 04 ارديبهشت 1397 -

رای به سایت :
60
محبوب
حلقه صالحین شهید فهمیده
حلقه صالحین شهید فهمیده

هرهفته سه شنبه ساعت 4 مربیان شهید فهمیده با سرگروهی خانم شهبازی حلقه تشکیل میدهند.

1396/07/21 06:03
اردوی زیارتی وتربیتی پایگاه والفجر 2
اردوی زیارتی وتربیتی پایگاه والفجر 2

به همت سپاه محمد رسول الله (ص)حلقه صالحین شهید فهمیده به اردو زیارتی و تربیتی امام رضا(ع) مشرف شدند.

1396/06/07 08:36
برگزاری حلقه صالحین شهید همت
برگزاری حلقه صالحین شهید همت

مسول صالحین حوزه 342 فاطمه معصومه از حلقه صالحین شهید همت باز دید کرد.

1396/05/25 10:16
برگزاری حلقه صالحین شهید محمدی
برگزاری حلقه صالحین شهید محمدی

حلقه حافظان شهید محمدی با سر گروهی خانم شیرازی روزهای زوج از ساعت 10 تا در پایگاه برگزار میباشد.

1396/05/23 11:06
جز خوانی حلقه صالحین شهید اسد زاده
جز خوانی حلقه صالحین شهید اسد زاده

هرروز در ماه مبارک رمضان یک جماران ودعا های این ماه توسط حلقه صالحین شهید اسد زاده با سرگروهی خانم شیرازی برگزار میشود.

1396/03/29 10:25
جزء. خوانی قرآن کریم درماه مبارک رمضان
جزء. خوانی قرآن کریم درماه مبارک رمضان

هر روز یک جز از قرآن کریم با تفسیر ودعاهای ماه رمضان به همت پایگاه والفجر 2 برگزار میشود.

1396/03/10 15:13
حلقه. حافظان شهید بهنام محمدی
حلقه. حافظان شهید بهنام محمدی

حلقه شهیدمحمدی در اردوگاه شهید فهمیده حضور یافتند وضمن برگزاری حلقه. بازی ومسابقه انجام دادند ودر نهایت نماز جماعت بجا اوردند به

1395/05/12 10:53