پایگاه مقاومت بسیج والفجر2
 
چهارشنبه 02 اسفند 1396 -

رای به سایت :
53
محبوب
دیدار با خانواده شهید حسنعلی داودی
دیدار با خانواده شهید حسنعلی داودی

امروز پنج نفر از اعضای شورای پایگاه از خانواده شهید حسنعلی داودی ودختر کوچکش دیدار کردند.

1396/03/29 10:04
سرکشی از پایگاه والفجر2
سرکشی از پایگاه والفجر2

دیروز سه شنبه جانشین جناب سرهنگ مغروری جناب رهبر از پایگاه والفجر 2 سرکشی کردند.

1395/10/15 19:02