تاریخ : دوشنبه 29 خرداد 10:25
کد خبر : 477260
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

جز خوانی حلقه صالحین شهید اسد زاده

جز خوانی حلقه صالحین شهید اسد زاده

هرروز در ماه مبارک رمضان یک جماران ودعا های این ماه توسط حلقه صالحین شهید اسد زاده با سرگروهی خانم شیرازی برگزار میشود.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ