تاریخ : دوشنبه 29 خرداد 10:04
کد خبر : 477214
سرویس خبری : شهر
 

دیدار با خانواده شهید حسنعلی داودی

دیدار با خانواده شهید حسنعلی داودی

امروز پنج نفر از اعضای شورای پایگاه از خانواده شهید حسنعلی داودی ودختر کوچکش دیدار کردند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ