پایگاه مقاومت بسیج والفجر2
 
یکشنبه 02 ارديبهشت 1397 -

رای به سایت :
60
محبوب

راهیان نور
راهیان نور
    تاریخ› پنجشنبه 16 ارديبهشت 1395 - 17:57

تعدادی از بسیجیان والفجر2 در تاریخ 94/12/17 به اردوی راهیان نور رفتند.

مراسم ختم قرآن وعزاداری در آخرین روز از دهه دوم ماه محرم
مراسم ختم قرآن وعزاداری در آخرین روز از دهه دوم ماه محرم
    تاریخ› جمعه 23 آبان 1393 - 12:55

پایگاه وافجر2 اقدام به برگزاری مراسم ختم قرآن وعزاداری در آخرین روز ازدهه دوم ماه محرم نمود.

RSS