پایگاه مقاومت بسیج شهید عمو حسین
 
سه شنبه 29 خرداد 1397 -

رای به سایت :
77
محبوب

شهید علی هاشمی

تاریخ شهادت:  1367-04-04
محل شهادت:  هویزه

علی در اهواز به تاریخ 1340 متولد شد .او به دلیلل آشنایی به مناطق عملیاتی نقش به سزایی را در جنگ به عهده داشت . مقام وی در ارتش جهانی به درجه سپهبدی تشبیه شده است  علی سر انجام در تاریخ 4 تیر 1367 به مقام والای شهادت رسید.