پایگاه مقاومت بسیج شهید علی صیاد شیرازی
 
سه شنبه 28 اسفند 1397 -

رای به سایت :
13
محبوب

نشست بصیرتی ،سیاسی درروز قشر بسیج جامعه زنان
نشست بصیرتی ،سیاسی درروز قشر بسیج جامعه زنان
    تاریخ› جمعه 23 مرداد 1394 - 20:00

نشست بصیرتی ،سیاسی پیرامون روز 13 مرداد وشهادت شهیده مریم فراهانیان در پایگاه شهید علی صیاد شیرازی برگزار گردید

مراسم تشیغ پیکر175 شهیدغواص
مراسم تشیغ پیکر175 شهیدغواص
    تاریخ› چهارشنبه 27 خرداد 1394 - 15:12

خواهران بسیجی پایگاه صیادشیرازی درمراسم تشیع175 شهیدغواص شرکت کردند

RSS