پایگاه مقاومت بسیج شهید علی صیاد شیرازی
 
سه شنبه 28 اسفند 1397 -

رای به سایت :
13
محبوب

برپایی حلقه تفسیر قرآن کریم شهید محمد علی رجایی
برپایی حلقه تفسیر قرآن کریم شهید محمد علی رجایی
    تاریخ› سه شنبه 10 شهريور 1394 - 21:00

خواهران جوان بسیجی درمکان جدیدپایگاه شهید علی صیاد شیرازی حلقه آموزشی تفسیر قرآن کریم برپا می کنند

بازدید از اردوگاه تفریحی مرکز امامت
بازدید از اردوگاه تفریحی مرکز امامت
    تاریخ› شنبه 24 مرداد 1394 - 10:00

نوجوانان خواهر، بسیجی پایگاه شهید علی صیاد شیرازی روز پنجشنبه ازاردوگاه تفریحی مرکز امامت بازدید بعمل آوردند

RSS