پایگاه مقاومت بسیج شهید علی صیاد شیرازی
 
سه شنبه 28 اسفند 1397 -

رای به سایت :
13
محبوب
شهدای پایگاه
پایگاه مقاومت بسیج شهید علی صیاد شیرازی
توضيحات :
معرفی پایگاه
چندرسانه ای
معرفی وبلاگ
اخبار صالحین
مراسمی برای بزرگداشت شهید صیاد شیرازی برگزار شد .
مراسمی برای بزرگداشت شهید بزرگوار صیاد شیرازی برگزار شد .
سفرراهیان نور در فروردین با کمک پایگاه صیاد شیرازی انجام شد
سفر راهیان نور با کمک راهیان نور انجام شد.
کلاس های مختلفی برای کودکان در پایگاه صیاد شیرازی برگزار می شود
کلاس های مختلفی برای کودکان در پایگاه صیاد شیرازی برگزار
گذشته
مراسمی برای بزرگداشت شهید صیاد شیرازی برگزار شد . مراسمی برای بزرگداشت شهید صیاد شیرازی...
مراسمی برای بزرگداشت شهید بزرگوار صیاد شیرازی...
سفرراهیان نور در فروردین با کمک پایگاه صیاد شیرازی انجام شد سفرراهیان نور در فروردین با کمک...
سفر راهیان نور با کمک راهیان نور انجام شد.
کلاس های مختلفی  برای کودکان  در پایگاه صیاد شیرازی برگزار  می شود کلاس های مختلفی برای کودکان در...
کلاس های مختلفی برای کودکان در پایگاه صیاد...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه