پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی
 
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
48
محبوب

پیاده روی اربعین۹۷به سمت شاه عبدالعظیم حسنی(ع)
پیاده روی اربعین۹۷به سمت شاه عبدالعظیم حسنی(ع)
پیاده روی اربعین۹۷به سمت شاه عبدالعظیم حسنی(ع)
    تاریخ› جمعه 18 آبان 1397 - 07:44

پیاده روی اربعین۹۷به سمت شاه عبدالعظیم حسنی(ع)

پیاده روی به سمت شاه عبدالعظیم حسنی(ع)
پیاده روی به سمت شاه عبدالعظیم حسنی(ع)
پیاده روی به سمت شاه عبدالعظیم حسنی(ع)
    تاریخ› جمعه 18 آبان 1397 - 07:38

پیاده روی به سمت شاه عبدالعظیم حسنی(ع)

راهپیمایی سیزده آبان۹۷
راهپیمایی سیزده آبان۹۷
راهپیمایی سیزده آبان۹۷
    تاریخ› جمعه 18 آبان 1397 - 07:30

راهپیمایی سیزده آبان۹۷

راهپیمایی سیزده آبان۹۷
راهپیمایی سیزده آبان۹۷
راهپیمایی سیزده آبان۹۷
    تاریخ› یکشنبه 13 آبان 1397 - 20:08

راهپیمایی سیزده آبان۹۷

همایش سیزده آبان
همایش سیزده آبان
همایش سیزده آبان
    تاریخ› یکشنبه 13 آبان 1397 - 19:42

همایش سیزده آبان97

انس باقران
سلسله نشست های نهج البلاغه شب های قدرپایگاه شهید رجائی سال95
انس باقران
    تاریخ› دوشنبه 07 تير 1395 - 21:15

سلسله نشست های نهج البلاغه شب های قدرپایگاه شهید رجائی سال95

محفل انس باقران پایگاه شهیدرجائی سال 95
سلسه نشست های نهج البلاغه شب های قدرپایگاه شهیدرجائی سال 95
محفل انس باقران پایگاه شهیدرجائی سال 95
    تاریخ› دوشنبه 07 تير 1395 - 05:47

سلسه نشست های نهج البلاغه شب های قدرپایگاخ رجائی سال 95

سخرانی خانم نصرالهی سلسله نشست های ترویج فرهنگی عفاف وحجاب درمکتب خانه پایگاه شهیدرجائی
سخرانی خانم نصرالهی سلسله نشست های ترویج فرهنگ عفاف وحجاب درمکتب خانه پایگاه شهیدرجائی سال 95
سخرانی خانم نصرالهی سلسله نشست های ترویج فرهنگی عفاف وحجاب درمکتب خانه پایگاه شهیدرجائی
    تاریخ› سه شنبه 01 تير 1395 - 07:35

سخرانی خانم نصرالهی سلسله نشست های ترویج فرهنگی عفاف وحجاب ساله 95

دیدارازخانه سالمدان پایگاه شهیدرجائی سال 95
دیدارازخانه سالمدان پایگاه شهیدرجائی
دیدارازخانه سالمدان پایگاه شهیدرجائی سال 95
    تاریخ› دوشنبه 31 خرداد 1395 - 15:53

دیدارحلقه صالحین ازاسایشگاه جانبازان وسالمدان پایگاه شهیدرجائی سال95

سخرانی خانم نصرالهی درمکتب خانه پایگاه رجائی
سخرانی خانم نصراللهی درمکتب خانه پایگاه رجائی
سخرانی خانم نصرالهی درمکتب خانه پایگاه رجائی
    تاریخ› شنبه 29 خرداد 1395 - 13:47

ماه مبارک رمضان سال95درمکتب خانه پایگاه رجائی باسخرانی خانم نصرالهی درموضوع نسشت های سبک اسلامی باحضورفعال حلقه صالحین

اغازماه مبارک رمضان با جزءخانی حلقه صالحین پایگاه رجائی
اغازماه مبارک رمضان با جزءخانی حلقه صالحین پایگاه رجائی
    تاریخ› چهارشنبه 19 خرداد 1395 - 03:27

اغازماه مبارک رمضان سال95در پایگاه رجائی باحضورفعال حلقه صالحین

نشست امربه معروف ونهی ازمنکر
نشست امربه معروف ونهی ازمنکر
    تاریخ› جمعه 14 خرداد 1395 - 03:24

امربه معروف ونهی ازمنکر

RSS