تاریخ : یکشنبه 28 خرداد 07:34
کد خبر : 475340
سرویس خبری : عکس خبری
 

شرکت حافظان پایگاه باهنر در مسابقه ۱۴۵۱

شرکت حافظان پایگاه باهنر در مسابقه ۱۴۵۱

حضور چند تن از نوجوانان حلقه ی صالحین و حافظان پایگاه باهنر حوزه ۳۴۴در مسابقه حفظ سوره ملک۱۴۵۱سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ