پایگاه مقاومت بسیج هفتاد و دو تن
 
دوشنبه 30 مهر 1397 -

رای به سایت :
11
محبوب
تحلیلی بر ابعاد اعتراضات جامعه در روز های اخیر
تحلیلی بر ابعاد اعتراضات جامعه در روز های اخیر

مهمترین مبحث و دل نگرانی طیف های وسیعی از اقشار نظام حول مسئله اشتغال، رکود و مهار تورم افسارگسیخته بوده است.

1396/10/17 11:24
گروه سرود
گروه سرود

به گزارش قسم از پایگاه 72 تن گروه سرود در این پایگاه تشکیل و هرهفته تمرین صورت میگیرد.

1395/09/24 08:41
آموزش قرآن کریم
آموزش قرآن کریم

به گزارش قسم از پایگاه 72تن آموزش قرآن کریم صورت گرفت.

1395/09/24 08:37
حلقه های صالحین
حلقه های صالحین

به گزارش قسم از پایگاه 72 تن حلقه های صالحین در این پایگاه هر هفته برگزار گردید.

1395/09/24 08:33
تهیه پوشاک گرم برای مدافعان حرم
تهیه پوشاک گرم برای مدافعان حرم

به گزارش قسم از پایگاه 72 تن تهیه پوشاک گرم برای مدافعان حرم صورت گرفت

1395/09/24 08:30
غبار روبی از مزارشهدا
غبار روبی از مزارشهدا

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج 72 تن غبار روبی از مزارشهدا صورت گرفت

1395/09/24 08:25
نشست سیاسی
نشست سیاسی

به گزارش قسم از پایگاه شهدای ۷۲تن،درتاریخ۱۳۹۵/۴/۱۳،نشست سیاسی با سخنرانی خانم دارونی برگزار شد.

1395/04/13 19:35