تاریخ : پنجشنبه 07 دي 09:05
کد خبر : 629105
سرویس خبری : سایر محتوای عکس
 

ورزش همگانی وآماده  جسمانی در برنامه صبحگاهی پایگاه

ورزش همگانی وآماده جسمانی در برنامه صبحگاهی پایگاه

ورزش همگانی وآماده جسمانی در برنامه صبحگاهی پایگاه

ورزش همگانی وآماده جسمانی در برنامه صبحگاهی پایگاه

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج کمیل  حوزه 346 بنی هاشم (ع)  ناحیه مقاومت بسیج ابوذر ، ورزش همگانی وآماده جسمانی در برنامه صبحگاهی پایگاه


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ