پایگاه مقاومت بسیج کمیل
 
دوشنبه 30 مهر 1397 -

رای به سایت :
284
محبوب
صفحه نخست ›› گزارش تصویری ›› حوزه 346 بنی هاشم (ع) ›› پایگاه مقاومت بسیج کمیل
1
محبوب  
رای به خبر :
موضوع:  باتوجه به فرارسیدن ایام الله ۹ دی  برنامه نشست بصیرتی با موضوع فتنه ۸۸ برگزار گردید  تاریخ:۹۶/۹/۶ ازبیانات رهبری:حادثه بی نظیر ۹دی نمونهای از قدرت فکری مردم  است.تبین شد.. وموازی  کاری  نشود.و
موضوع:  باتوجه به فرارسیدن ایام الله ۹ دی  برنامه نشست بصیرتی با موضوع فتنه ۸۸ برگزار گردید تاریخ:۹۶/۹/۶ ازبیانات رهبری:حادثه بی نظیر ۹دی نمونهای از قدرت فکری مردم  است.تبین شد.. وموازی  کاری  نشود.و

موضوع:  باتوجه به فرارسیدن ایام الله ۹ دی  برنامه نشست بصیرتی با موضوع فتنه ۸۸ برگزار گردید تاریخ:۹۶/۹/۶ ازبیانات رهبری:حادثه بی نظیر ۹دی نمونهای از قدرت فکری مردم  است.تبین شد.. وموازی  کاری  نشود.و

موضوع:  باتوجه به فرارسیدن ایام الله ۹ دی  برنامه نشست بصیرتی با موضوع فتنه ۸۸ برگزار گردید تاریخ:۹۶/۹/۶ ازبیانات رهبری:حادثه بی نظیر ۹دی نمونهای از قدرت فکری مردم  است.تبین شد.. وموازی  کاری  نشود.وازبیانات امام ره که...
calendar
تاریخ : 1396/10/07 - 05:02

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج کمیل  حوزه 346 بنی هاشم (ع)  ناحیه مقاومت بسیج ابوذر ، موضوع:  باتوجه به فرارسیدن ایام الله ۹ دی  برنامه نشست بصیرتی با موضوع فتنه ۸۸ برگزار گردید تاریخ:۹۶/۹/۶ ازبیانات رهبری:حادثه بی نظیر ۹دی نمونهای از قدرت فکری مردم  است.تبین شد.. وموازی  کاری  نشود.وازبیانات امام ره که حفظ نظام از اوجب واجبات میباشد. ‎


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17991


مطالب مرتبط