پایگاه مقاومت بسیج کمیل
 
سه شنبه 28 اسفند 1397 -

رای به سایت :
284
محبوب

پای صحبت های مادر شهید حیدریان
دیدار مادر شهید
پای صحبت های مادر شهید حیدریان
    تاریخ› جمعه 11 خرداد 1397 - 11:02

عهد با شهدا

سه پایگاه حروشهدا وکمیل در  میلادکریم اهل بیت ، امام حسن ع مکان : پارک ۲۲ بهمن در کنار مزار شهدا ی گمنام سفره افطاری واجرای دعا  تاریخ :  ۹۷/۳/۱۰ ساعت ۱۷الی۲۱
وشهدا در  میلادکریم اهل بیت ، امام حسن ع مکان : پارک ۲۲ بهمن در کنار مزار شهدا ی گمنام سفره افطاری ودعا تاریخ :  ۹۷/۳/۱۰ ساعت ۱۷الی۲۱ شرح گزارش
سه پایگاه حروشهدا وکمیل در  میلادکریم اهل بیت ، امام حسن ع مکان : پارک ۲۲ بهمن در کنار مزار شهدا ی گمنام سفره افطاری واجرای دعا تاریخ :  ۹۷/۳/۱۰ ساعت ۱۷الی۲۱
    تاریخ› جمعه 11 خرداد 1397 - 10:54

پایگاه سید اشهداو حر وکمیل در  میلادکریم اهل بیت ، امام حسن ع افطاری ودعا بر گزار گردید. مکان : پارک ۲۲ بهمن در کنار مزار شهدا ی گمنام تاریخ :  ۹۷/۳/۱۰ ساعت ۱۷الی۲۱ شرح گزارش

موضوع :شبی با قرآن با قاریان ممتاز پایگاه تاریخ : ۹۷/۳/۹ ساعت ۱۸الی ۲۲ شرح گزارش
موضوع :شبی با قرآن با قاریان ممتاز پایگاه تاریخ : ۹۷/۳/۹ ساعت ۱۸الی ۲۲ شرح گزارش
موضوع :شبی با قرآن با قاریان ممتاز پایگاه تاریخ : ۹۷/۳/۹ ساعت ۱۸الی ۲۲ شرح گزارش
    تاریخ› جمعه 11 خرداد 1397 - 10:43

شبی با قرآن وقاریان

موضوع :پخش نان صلواتی در میلاد امام حسن علیه السلام  تعداد: ۱۰۰ عدد تاریخ:۹۷/۳/۱۰
موضوع :پخش نان صلواتی در میلاد امام حسن علیه السلام تعداد: ۱۰۰ عدد تاریخ:۹۷/۳/۱۰
موضوع :پخش نان صلواتی در میلاد امام حسن علیه السلام تعداد: ۱۰۰ عدد تاریخ:۹۷/۳/۱۰
    تاریخ› جمعه 11 خرداد 1397 - 10:11

موضوع :پخش نان صلواتی در میلاد امام حسن علیه السلام تعداد: ۱۰۰ عدد تاریخ:۹۷/۳/۱۰

موضوع :شرکت در جز خوانی ونماز جماعت به پیش نمازی رهبر امام خامنه ای
موضوع :شرکت در جز خوانی ونماز جماعت به پیش نمازی رهبر امام خامنه ای
موضوع :شرکت در جز خوانی ونماز جماعت به پیش نمازی رهبر امام خامنه ای
    تاریخ› جمعه 11 خرداد 1397 - 10:07

موضوع :شرکت در جز خوانی ونماز جماعت به پیش نمازی رهبر امام خامنه ای

موضوع : جشن میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام ).  خواندن سرودتوسط گروه سرود  شرح گزارش
موضوع : جشن میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام ).  خواندن سرودتوسط گروه سرود شرح گزارش
موضوع : جشن میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام ).  خواندن سرودتوسط گروه سرود شرح گزارش
    تاریخ› جمعه 11 خرداد 1397 - 09:37

موضوع : جشن میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام ).  خواندن سرودتوسط گروه سرود شرح گزارش

موضوع : ضیافت افطاری روزه اولی ها .در شب میلاد امام حسن ع  تاریخ : ۹۷/۳/۹ ساعت ۱۸الی ۲۲ شرح گزارش
موضوع : ضیافت افطاری روزه اولی ها .در شب میلاد امام حسن ع تاریخ : ۹۷/۳/۹ ساعت ۱۸الی ۲۲ شرح گزارش
موضوع : ضیافت افطاری روزه اولی ها .در شب میلاد امام حسن ع تاریخ : ۹۷/۳/۹ ساعت ۱۸الی ۲۲ شرح گزارش
    تاریخ› جمعه 11 خرداد 1397 - 09:32

موضوع : ضیافت افطاری روزه اولی ها .در شب میلاد امام حسن ع تاریخ : ۹۷/۳/۹ ساعت ۱۸الی ۲۲ شرح گزارش

موضوع : مراسم افطاری و اهدا هدیه به روزه اولی های محجبه تعداد ۳۵ نفر مکان : پارک ۲۲ بهمن در کنار مزار شهدا ی گمنام  تاریخ :  ۹۷/۳/۱۰ ساعت ۱۹الی ۲۲
موضوع : مراسم افطاری و اهدا هدیه به روزه اولی های محجبه تعداد ۳۵ نفر مکان : پارک ۲۲ بهمن در کنار مزار شهدا ی گمنام تاریخ :  ۹۷/۳/۱۰ ساعت ۱۹الی ۲۲
موضوع : مراسم افطاری و اهدا هدیه به روزه اولی های محجبه تعداد ۳۵ نفر مکان : پارک ۲۲ بهمن در کنار مزار شهدا ی گمنام تاریخ :  ۹۷/۳/۱۰ ساعت ۱۹الی ۲۲
    تاریخ› جمعه 11 خرداد 1397 - 09:27

موضوع : مراسم افطاری و اهدا هدیه به روزه اولی های محجبه تعداد ۳۵ نفر مکان : پارک ۲۲ بهمن در کنار مزار شهدا ی گمنام تاریخ :  ۹۷/۳/۱۰ ساعت ۱۹الی ۲۲

موضوع. کارگاه نهج البلاغه
موضوع. کارگاه نهج البلاغه
موضوع. کارگاه نهج البلاغه
    تاریخ› پنجشنبه 03 خرداد 1397 - 20:46

موضوع.کارگاه نهج البلاغه موضوع.

موضوع : توضیحاتی درمورد بیماری کبدچرب ودرمانش ویزیت رایگان ،فشارخون وتست قند،توسط بهداشت پایگاه خانم فرخی  تاریخ : ۱۳۹۷/۲/۳۰ تعداد :۱۵نفرتست قند ،۷نفرفشارخون
موضوع : توضیحاتی درمورد بیماری کبدچرب ودرمانش ویزیت رایگان ،فشارخون وتست قند،توسط بهداشت پایگاه خانم فرخی تاریخ : ۱۳۹۷/۲/۳۰ تعداد :۱۵نفرتست قند ،۷نفرفشارخون
موضوع : توضیحاتی درمورد بیماری کبدچرب ودرمانش ویزیت رایگان ،فشارخون وتست قند،توسط بهداشت پایگاه خانم فرخی تاریخ : ۱۳۹۷/۲/۳۰ تعداد :۱۵نفرتست قند ،۷نفرفشارخون
    تاریخ› پنجشنبه 03 خرداد 1397 - 20:35

موضوع : توضیحاتی درمورد بیماری کبدچرب ودرمانش ویزیت رایگان ،فشارخون وتست قند،توسط بهداشت پایگاه خانم فرخی تاریخ : ۱۳۹۷/۲/۳۰ تعداد :۱۵نفرتست قند ،۷نفرفشارخون

موضوع :جزء خوانی قرآن وسبک زندگی اسلامی -آموزش احکام روزه -خواندن دعای روز هفتم ماه رمضان و دعای فرج برای  سلامتی امام زمان (عج ) - وصیتنامه شهدا • مکان :پایگاه کمیل  تاریخ : ۹۷/۳/۲  زمان : چهارشنبه س
موضوع :جزء خوانی قرآن وسبک زندگی اسلامی -آموزش احکام روزه -خواندن دعای روز هفتم ماه رمضان و دعای فرج برای  سلامتی امام زمان (عج ) - وصیتنامه شهدا • مکان :پایگاه کمیل تاریخ : ۹۷/۳/۲ زمان : چهارشنبه س
موضوع :جزء خوانی قرآن وسبک زندگی اسلامی -آموزش احکام روزه -خواندن دعای روز هفتم ماه رمضان و دعای فرج برای  سلامتی امام زمان (عج ) - وصیتنامه شهدا • مکان :پایگاه کمیل تاریخ : ۹۷/۳/۲ زمان : چهارشنبه س
    تاریخ› پنجشنبه 03 خرداد 1397 - 20:29

موضوع :جزء خوانی قرآن وسبک زندگی اسلامی -آموزش احکام روزه -خواندن دعای روز هفتم ماه رمضان و دعای فرج برای  سلامتی امام زمان (عج ) - وصیتنامه شهدا • مکان :پایگاه کمیل تاریخ : ۹۷/۳/۲ زمان : چهارشنبه ساعت ۹الی ۱۲ شرح گزارش

:کارگاه دخترانه  سرگروه:جهادی خانم مقدسی مکان مدرسه رحمانی تعداد:33 تاریخ .۹۷/۲/۱۷ موضوع:علم ودانش طبق خدیث پیامبر اکرم ص جلسه بادعای وصلوات وپرسش وپاسخ چه علمی مفید است وتا کی باید دانش بجوییم.
:کارگاه دخترانه سرگروه:جهادی خانم مقدسی مکان مدرسه رحمانی تعداد:33 تاریخ .۹۷/۲/۱۷ موضوع:علم ودانش طبق خدیث پیامبر اکرم ص جلسه بادعای وصلوات وپرسش وپاسخ چه علمی مفید است وتا کی باید دانش بجوییم.
:کارگاه دخترانه سرگروه:جهادی خانم مقدسی مکان مدرسه رحمانی تعداد:33 تاریخ .۹۷/۲/۱۷ موضوع:علم ودانش طبق خدیث پیامبر اکرم ص جلسه بادعای وصلوات وپرسش وپاسخ چه علمی مفید است وتا کی باید دانش بجوییم.
    تاریخ› پنجشنبه 03 خرداد 1397 - 20:24

:کارگاه دخترانه سرگروه:جهادی خانم مقدسی مکان مدرسه رحمانی تعداد:33 تاریخ .۹۷/۲/۱۷ موضوع:علم ودانش طبق خدیث پیامبر اکرم ص جلسه بادعای وصلوات وپرسش وپاسخ چه علمی مفید است وتا کی باید دانش بجوییم.

موضوع :-دادن افطاری ساده در بیرون از پایگاه  معابر ودرمانگاه تاریخ : ۹۷/۳/۱ تعداد ۶۰ بسته
موضوع :-دادن افطاری ساده در بیرون از پایگاه  معابر ودرمانگاه تاریخ : ۹۷/۳/۱ تعداد ۶۰ بسته
موضوع :-دادن افطاری ساده در بیرون از پایگاه  معابر ودرمانگاه تاریخ : ۹۷/۳/۱ تعداد ۶۰ بسته
    تاریخ› پنجشنبه 03 خرداد 1397 - 20:18

موضوع :-دادن افطاری ساده در بیرون از پایگاه  معابر ودرمانگاه تاریخ : ۹۷/۳/۱

خاطره فکه وکانال کمیل رو میخوام بنویسم .  بعد هم خاطره دهلاویه طلاییه وشلمچه را مینویسم . خاطرات فکه ،کمیل وحنضله . بعد نماز چایی خوردیم وسوار اتوبوس شدیم. به سمت فکه ،کمیل حرکت کردیم . در ابتدا تاریخ
خاطره فکه وکانال کمیل رو میخوام بنویسم .  بعد هم خاطره دهلاویه طلاییه وشلمچه را مینویسم . خاطرات فکه ،کمیل وحنضله . بعد نماز چایی خوردیم وسوار اتوبوس شدیم. به سمت فکه ،کمیل حرکت کردیم . در ابتدا تاریخ
خاطره فکه وکانال کمیل رو میخوام بنویسم .  بعد هم خاطره دهلاویه طلاییه وشلمچه را مینویسم . خاطرات فکه ،کمیل وحنضله . بعد نماز چایی خوردیم وسوار اتوبوس شدیم. به سمت فکه ،کمیل حرکت کردیم . در ابتدا تاریخ
    تاریخ› دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 - 04:46

خاطره فکه  بعد هم خاطره دهلاویه طلاییه وشلمچه را مینویسم . خاطرات فکه ،کمیل وحنضله . بعد نماز چایی خوردیم وسوار اتوبوس شدیم. به سمت فکه ،کمیل حرکت کردیم . در ابتدا تاریخچه ی فکه وکانال کمیل رو باهم مرور کنیم . منطقه فکه بیابانی پر از شن است که این شن وخاکها به رملی معروف است .راه رفتن در شنهای رملی بسیار مشکل است . فکه واقع در شمال غربی خوزستان است . فکه محل شهادت ،شهید اهل قلم ،شهید مرتضی آوینی است .که درسال 72 درحال تفحص بود که به شهادت میرسد . (مکه برای شما ،فکه برای ما )شهید آوینی . فکه مقتل 120 شهید گمنام : درآنجا شهیدان به مولای خود ،سید شهیدان تشنه لب اقتدا کردند وتشنه شهید شدند . گردان کمیل محاصره شده بودند .عراقی ها رزمندگان رو مثل قیچی محاصره کرده بودند .پنج شبانه روز بود که بدونه آب وغذا بودند و تشنه به شهادت رسیدند . فکه بوی کربلا رو میده . عملیات توسط منافقین لو رفته بود . اسم عملیات ولفجر مقدماتی بود .عراقی ها به مجروحین ،تیر خلاص میزدند . 120 شهید گردان حنضله لشکر 27 محمد رسوالله مقاومت کردند به خاطر نجات چندین گردان .تا شهید شدند . راز گردان عاشقان چه بود ؟ گردان کمیل پلاک هایشان را گردن درآوردن وبه یک نفر دادند که پلاکها را به پشت خط ببرد. که گمنام بمانند .ودر حال تشنگی شهید شدند وبقیه ی گردانها را حفظ کردند ونجات دادند . عراقی ها حتی پیکر شهدای کمیل وحنضله را آتش زدند وبا تانگ عبور کردند ودراخر با ریختن خاک ،جنازه ها را دفن کردند . شهادت شوخی نیست .قلبت را بو میکنند اگر بوی دنیا داد رهایت میکنند . علمدار کمیل شهید ابراهیم هادی وشهید بنکدار بودند .که فرمانده عملیات بودند . وشهید محمودوند وشهید پازوکی شهید تفحص بودند . روایتی از پیامبر اکرم (ص ): در یکی از جنگها پیامبر با یارانش عبور میکردند.که به یکباره پیامبر از مرکب پیاده میشوند دسر وپایشان را برهنه میکنند .یاران پیامبرعلت را سوال میکنند . پیامبر میفرماید :یک زمانی فرا میرسد که سربازان اسلام اینجا آموزش نظامی میبینند وبه شهادت میرسند .من به احترام آنان سر وپا برهنه کردم تا یادی از آنان بکنم . شاید منظور پیامبر همین سربازان بوده که در اینجا تشنه لب شهید شدند . حالا  خاطراتم از فکه وکمیل : با اتوبوس حرکت کردیم وبه فکه وکمیل، که قلب فکه است رسیدیم . اینجا اذن دخول تشنگی است. بیاید با لب تشنه اینجا قدم گذاشت . پا برهنه بدون کفش رفتیم به طرف کانالهایی که دوطرفش پر از سیم خاردار بود .(۷) و نوشته بود:خطر احتمال مین .

موضوع : جز ء خوانی قرآن وسبک زندگی اسلامی وثبت نام اردوی مشهد وبیت العباس
موضوع : جز ء خوانی قرآن وسبک زندگی اسلامی تاریخ : ۹۷/۲/۲۹ زمان : شنبه .سوم ماه مبارک رمضان ساعت : ۹ الی ۱۲ صبح شرح گزارش
موضوع : جز ء خوانی قرآن وسبک زندگی اسلامی وثبت نام اردوی مشهد وبیت العباس
    تاریخ› دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 - 04:36

موضوع : جز ء خوانی قرآن وسبک زندگی اسلامی وثبت نام اردوی مشهد وبیت العباس

موضوع: سبد کالا به خانوار بد سرپرست تعداد: ۲۰ تاریخ:۹۷/۲/۳۰
موضوع: سبد کالا به خانوار بد سرپرست تعداد: ۲۰ تاریخ:۹۷/۲/۳۰
موضوع: سبد کالا به خانوار بد سرپرست تعداد: ۲۰ تاریخ:۹۷/۲/۳۰
    تاریخ› دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 - 04:26

موضوع: سبد کالا به خانوار بد سرپرست تعداد: ۲۰ تاریخ:۹۷/۲/۳۰

موضوع :نشست بصیرتی وروشنگری در  مورد شایعات وزندگی شخصی وساده زیستی وفرزندان امام خامنه ای مکان :پایگاه تاریخ ۹۷/۲/۲۵
موضوع :نشست بصیرتی وروشنگری در  مورد شایعات وزندگی شخصی وساده زیستی وفرزندان امام خامنه ای مکان :پایگاه تاریخ ۹۷/۲/۲۵
موضوع :نشست بصیرتی وروشنگری در  مورد شایعات وزندگی شخصی وساده زیستی وفرزندان امام خامنه ای مکان :پایگاه تاریخ ۹۷/۲/۲۵
    تاریخ› پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397 - 06:39

موضوع :نشست بصیرتی وروشنگری در  مورد شایعات وزندگی شخصی وساده زیستی وفرزندان امام خامنه ای مکان :پایگاه تاریخ ۹۷/۲/۲۵

موضوع.جلسه مربی با سرگروه تاریخ.۹۷/۲/۲۴ شرح.موضاعات که در ماه مبارک و کار تربیتی واخلاق محوری وثبتوشرایط اردو دستواره وبروز رسانی حلقه ها مطرح شد
موضوع.جلسه مربی با سرگروه تاریخ.۹۷/۲/۲۴ شرح.موضاعات که در ماه مبارک و کار تربیتی واخلاق محوری وثبتوشرایط اردو دستواره وبروز رسانی حلقه ها مطرح شد
موضوع.جلسه مربی با سرگروه تاریخ.۹۷/۲/۲۴ شرح.موضاعات که در ماه مبارک و کار تربیتی واخلاق محوری وثبتوشرایط اردو دستواره وبروز رسانی حلقه ها مطرح شد
    تاریخ› پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397 - 06:35

موضوع.جلسه مربی با سرگروه تاریخ.۹۷/۲/۲۴ شرح.موضاعات که در ماه مبارک و کار تربیتی واخلاق محوری وثبتوشرایط اردو دستواره وبروز رسانی حلقه ها مطرح شد

گزارش.کار جهادی سرگروه:خانم رضایی ومقدسی ومولایی وقناعتیان تعداد:۱۲۰ نفر ۴کلاس تاریخ:هرهفته روزهای دوشنبه وچهار شنبه موضوع:.مهاتی وعقیدتی وتربیتی
گزارش.کار جهادی سرگروه:خانم رضایی ومقدسی ومولایی وقناعتیان تعداد:۱۲۰ نفر ۴کلاس تاریخ:هرهفته روزهای دوشنبه وچهار شنبه موضوع:.مهاتی وعقیدتی وتربیتی
گزارش.کار جهادی سرگروه:خانم رضایی ومقدسی ومولایی وقناعتیان تعداد:۱۲۰ نفر ۴کلاس تاریخ:هرهفته روزهای دوشنبه وچهار شنبه موضوع:.مهاتی وعقیدتی وتربیتی
    تاریخ› پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397 - 06:28

گزارش.کار جهادی سرگروه:خانم رضایی ومقدسی ومولایی وقناعتیان تعداد:۱۲۰ نفر ۴کلاس تاریخ:هرهفته روزهای دوشنبه وچهار شنبه موضوع:.مهاتی وعقیدتی وتربیتی

موضوع : توضیحاتی درمورددرمان های حجامت وفصل وروزهای خوب حجامت ،وکارحجامت دردرمانگاه دکتربیابانکی توسط خانم اسدی انجام گرفت۰   تاریخ :۱۶/ ۲ /۱۳۹۷ تعداد :  ۲۰ نفر
موضوع : توضیحاتی درمورددرمان های حجامت وفصل وروزهای خوب حجامت ،وکارحجامت دردرمانگاه دکتربیابانکی توسط خانم اسدی انجام گرفت۰  تاریخ :۱۶/ ۲ /۱۳۹۷ تعداد :  ۲۰ نفر
موضوع : توضیحاتی درمورددرمان های حجامت وفصل وروزهای خوب حجامت ،وکارحجامت دردرمانگاه دکتربیابانکی توسط خانم اسدی انجام گرفت۰  تاریخ :۱۶/ ۲ /۱۳۹۷ تعداد :  ۲۰ نفر
    تاریخ› پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397 - 06:23

موضوع : توضیحاتی درمورددرمان های حجامت وفصل وروزهای خوب حجامت ،وکارحجامت دردرمانگاه دکتربیابانکی توسط خانم اسدی انجام گرفت۰  تاریخ :۱۶/ ۲ /۱۳۹۷ تعداد :  ۲۰ نفر

RSS
1 2 3 4... 6