پایگاه مقاومت بسیج کمیل
 
شنبه 25 آذر 1396 -

رای به سایت :
246
محبوب
اخبار پایگاه
  • سبک زندگی اسلامی

  • اهدا دستگاه دیجیتالی تلویزیون به جای...

  • جلسه وهمفکری شورای امر به معروف وجمع...

  • قرائت وتفسیر سوره نازعات وسبک زندگی...

  • جلسه هفتگی فرمانده با اعضا شورا ی...

چندرسانه ای
معرفی وبلاگ
اخبار صالحین
موضوع حلقه های صالحین در تاریخ۹۶/۹/۱۲ رفع شبهات حجاب
 .شبهه در مورد چادر وجلباب  که آنچه در میان مسلمانان معروف
گذشته
سبک زندگی اسلامی سبک زندگی اسلامی
موضوع برنامه : سبک زندگی اسلامی مکان .سرای...
اهدا دستگاه دیجیتالی تلویزیون به جای دیش ماهواره از طرف فرمانده اهدا دستگاه دیجیتالی تلویزیون به جای...
اهدا دستگاه دیجیتالی تلویزیون به جای دیش...
جلسه وهمفکری شورای امر به معروف وجمع آوری موفقیتهای تذکر لسانی وتجربیات برتر. جلسه وهمفکری شورای امر به معروف وجمع...
جلسه وهمفکری شورای امر به معروف وجمع آوری...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه