پایگاه مقاومت بسیج حضرت معصومه (س)
 
جمعه 04 خرداد 1397 -

رای به سایت :
180
محبوب
سبد کالا رمضان
سبد کالا رمضان

اهدا سبد کالا بین بی بضاعتان بهمنیار توسط بسیجیان انجام شد

1396/03/28 18:11
تهیه جهیریه در ستاد بسیج سازندگی
تهیه جهیریه در ستاد بسیج سازندگی

در طول رمضان بسیج سازندگی پایگاه اقدام به تهیه جهیزیه از کمک های مردمی در سطح مسجد نمود

1394/05/02 13:35