تاریخ : یکشنبه 28 خرداد 18:11
کد خبر : 476266
سرویس خبری : عکس خبری
 

سبد کالا رمضان

سبد کالا رمضان

اهدا سبد کالا بین بی بضاعتان بهمنیار توسط بسیجیان انجام شد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج حضرت معصومه (س)  حوزه 346 بنی هاشم (ع)  ناحیه مقاومت بسیج ابوذر ،پخش سبد کالا بی بضاعتان توسط بسیجیان پایگاه در ماه مبارک رمضان اجراشد

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ