تاریخ : سه شنبه 19 دي 12:56
کد خبر : 637262
سرویس خبری : عکس خبری
 

کارگاه حجاب و عفاف

کارگاه حجاب و عفاف

کارگاه حجاب و عفاف در پایگاه حر ۱۹ دی توسط سرکار خانم صفری

به گزارش از قسم ناحیه ابوذر ۳۴۶ بنی هاشم کارگاه حجاب و عفاف در پایگاه حر ۱۹ دی توسط سرکار خانم صفری.جهت نهضت روشنگری


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ