تاریخ : سه شنبه 19 دي 11:11
کد خبر : 637197
سرویس خبری : عکس خبری
 

نشست عقیدتی وسیاسی

نشست عقیدتی وسیاسی

یادنشست عقیدتی و سیاسی توسط سخنران محترم خانم صفری در پایگاه حر برگزار گردید.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج حر  حوزه 346 بنی هاشم (ع)  ناحیه مقاومت بسیج ابوذر ،نشست عقیدتی و سیاسی توسط سخنران محترم خانم صفری در پایگاه حر برگزار گردید.

این نشست برای روشنگری خواهران به ویژه جوانان در پایگاه صورت گرفت.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ