پایگاه مقاومت بسیج حر
 
شنبه 26 اسفند 1396 -

رای به سایت :
13
محبوب

  مراسم به امامت رسیدن امام زمان  (عج)
مراسم به امامت رسیدن امام زمان (عج)
    تاریخ› پنجشنبه 16 آذر 1396 - 11:02

مراسم به امامت رسیدن امام زمان(عج) در تاریخ۹۶/۹/۸برگزار شد

  مراسم به امامت رسیدن امام زمان  (عج)
مراسم به امامت رسیدن امام زمان (عج)
    تاریخ› شنبه 11 آذر 1396 - 09:58

مراسم به امامت رسیدن امام زمان (عج)درتاریخ۹۶/۹/۸برگزار شد

دیدار از خانواده شهدا
دیدار از خانواده شهدا
    تاریخ› چهارشنبه 03 دي 1393 - 11:55

خواهران بسیجی پایگاه حر در طول هفته بسیج از خانواده شهدای محل دیدار نمودند.

RSS