پایگاه مقاومت بسیج حر
 
دوشنبه 26 آذر 1397 -

رای به سایت :
13
محبوب

'گزارش اختتامیه جوانان صالحین
'گزارش اختتامیه جوانان صالحین
    تاریخ› سه شنبه 31 شهريور 1394 - 08:00

به گزارش خبرنگار پایگاه حر در روز سه شنبه 94/6/31 اختتامیه جوانان صالحین در پایگاه حر بر گزار شد.

گزارش حلقه صالحین متربیان
گزارش حلقه صالحین
گزارش حلقه صالحین متربیان
    تاریخ› شنبه 07 شهريور 1394 - 21:28

به گزارش خبرنگار پایگاه حر حلقه صالحین طرح بهنام محمدی در روز شنبه در تاریخ 94/6/7با موضوع سوره احزاب و تفسیر نکته ای سوره احزاب برگذار شد، این حلقه توسط خانم زهرا موسوی برگذار می شود ودر روز های شنبه وپنج شنبه هر هفته بر گذار می شود.

RSS