پایگاه مقاومت بسیج حر
 
سه شنبه 26 دي 1396 -

رای به سایت :
13
محبوب

وصیتنامه سیاسى - الهى امام خمینى (س)
وصیتنامه سیاسى - الهى امام خمینى (س)
    تاریخ› شنبه 10 بهمن 1394 - 13:38

به گزارش قسم از پایگاه حر بخشی ازوصیتنامه سیاسى - الهى امام خمینى (س) تنظیم شد

عکس
عکس
    تاریخ› یکشنبه 27 دي 1394 - 10:43

به گزارش خبرنگار پایگاه حر عکسی با نجواهای عارفانه توسط خواهر مهدیه رضایی تنظیم شد .

اردوی راهیان نور غرب
اردوی راهیان نور غرب
    تاریخ› سه شنبه 01 مهر 1393 - 15:30

خواهران بسیجی پایگاه حر ضمن حضور در کاروانهای راهیان نور از مناطق جنگی غرب و شمال غرب بازدید نمودند

RSS