پایگاه مقاومت بسیج کمیل
 
چهارشنبه 28 شهريور 1397 -

رای به سایت :
61
محبوب

کلاس های رفع اشکال پایه های نهم،دهم،سوم دبیرستان برگزار شد
کلاس های رفع اشکال پایه های نهم،دهم،سوم دبیرستان برگزار شد
    تاریخ› شنبه 18 دي 1395 - 12:19

کلاس های رفع اشکال پایه های نهم،دهم،سوم دبیرستان در95/10/9و95/10/17 درپایگاه بسیج کمیل برگزار شد

رفع اشکالات درسی امتحانات خرداد
رفع اشکالات درسی امتحانات خرداد
رفع اشکالات درسی امتحانات خرداد
    تاریخ› شنبه 02 خرداد 1394 - 21:34

عربی اول دبیرستان

رفع اشکالات درسی امتحانات خرداد
رفع اشکالات درسی امتحانات خرداد
رفع اشکالات درسی امتحانات خرداد
    تاریخ› شنبه 02 خرداد 1394 - 21:32

ریاضی هفتم

رفع اشکالات درسی امتحانات خرداد
رفع اشکالات درسی امتحانات خرداد
رفع اشکالات درسی امتحانات خرداد
    تاریخ› شنبه 02 خرداد 1394 - 21:16

ریاضی هشتم

RSS