پایگاه مقاومت بسیج حر
 
سه شنبه 21 آذر 1396 -

رای به سایت :
7
محبوب
کارگاه آموزش سلاح کشی برگزار شد
کارگاه آموزش سلاح کشی برگزار شد

گزارش تصویری/ آموزش سلاح کشی اعضای گردان پایگاه ها به همراه ضیافت افطاری در محل پایگاه حر برگزار شد.

1396/03/26 14:40