تاریخ : جمعه 26 خرداد 14:40
کد خبر : 473047
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

کارگاه آموزش سلاح کشی برگزار شد

کارگاه آموزش سلاح کشی برگزار شد

گزارش تصویری/ آموزش سلاح کشی اعضای گردان پایگاه ها به همراه ضیافت افطاری در محل پایگاه حر برگزار شد.


آموزش سلاح کشی آموزش سلاح کشی

آموزش سلاح کشی آموزش سلاح کشی

آموزش سلاح کشی آموزش سلاح کشی

آموزش سلاح کشی آموزش سلاح کشی

آموزش سلاح کشی آموزش سلاح کشی


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ