قسم | بین الملل
   
پایگاه مقاومت بسیج حر
 
جمعه 26 مرداد 1397 -

رای به سایت :
8
محبوب

فرصت ها و تهدیدات ترامپ برای ایران
رضا سراج:
فرصت ها و تهدیدات ترامپ برای ایران
    تاریخ› جمعه 21 آبان 1395 - 14:29

دوران پسا ترامپ شاید به تعبیری آغاز دوران پسا امریکا باشد.

RSS