پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب
 
چهارشنبه 26 دي 1397 -

رای به سایت :
165
محبوب

آخرین جلسه شوراء پایگاه
خبر تصویری
آخرین جلسه شوراء پایگاه
    تاریخ› دوشنبه 25 اسفند 1393 - 05:30

آ خرین جلسه اعضای شوراء پایگاه در سال 1393 برگزار شد.

عکاسی و تصویر برداری
خبر تصویری
عکاسی و تصویر برداری
    تاریخ› دوشنبه 04 اسفند 1393 - 04:40

پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب(ره) اقدام به برگزاری یک دوره عکاسی و تصویر برداری از عموم مردم کرده است.

RSS