تاریخ : پنجشنبه 21 دي 14:07
کد خبر : 638462
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

نقشه رفاه جهان در سال ۲۰۱۷ قرار داده شود

نقشه رفاه جهان در سال ۲۰۱۷ قرار داده شود

نقشه رفاه جهان در سال ۲۰۱۷ قرار داده شود

نقشه رفاه جهان در سال ۲۰۱۷ قرار داده شود

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج حضرت روح الله(ره)  حوزه 343 امام علی (ع)  ناحیه مقاومت بسیج ابوذر ،نقشه رفاه جهان در سال ۲۰۱۷ قرار داده شودسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ