پایگاه مقاومت بسیج حضرت روح الله(ره)
 
شنبه 30 دي 1396 -

رای به سایت :
628
محبوب

داوود قاسمی

تاریخ شهادت:  1366-02-11
محل شهادت:  ماووت