پایگاه مقاومت بسیج حضرت روح الله(ره)
 
جمعه 29 تير 1397 -

رای به سایت :
687
محبوب

داوود قاسمی

تاریخ شهادت:  1366-02-11
محل شهادت:  ماووت