پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
دوشنبه 30 بهمن 1396 -

رای به سایت :
36
محبوب

چشم حسود و دشمنان بترکد از این حضور
چشم حسود و دشمنان بترکد از این حضور
    تاریخ› جمعه 07 اسفند 1394 - 21:40

حضور در انتخابات یعنی خار چشم انگلیس و دشمنان شدن.

RSS