تاریخ : یکشنبه 09 مهر 17:08
کد خبر : 564182
سرویس خبری : عکس خبری
 

پذیرایی سفره احسان روز عاشورا انجام شد.

پذیرایی سفره احسان روز عاشورا انجام شد.

طبق سنوات هرساله عزاداران هیات محبین الحسین(ع)بعدازمراسم ظهرعاشورا سره سفره ی امام حسین(ع)مهمان شدند.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ