پایگاه مقاومت بسیج شهید همت
 
چهارشنبه 22 آذر 1396 -

رای به سایت :
17
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت بسیج شهیدهمت

توضيحات:  پایگاه مقاومت بسیج شهیدهمت بافرماندهی پاسدار حاج رفیع قدری فعالیت می نماید
پایگاه مقاومت بسیج شهیدهمت بافرماندهی پاسدار حاج رفیع قدری فعالیت می نماید والحمدالله بایاری شهدا بالاخص شهیدمحمدابراهیم همت درطول هفته به طور کامل برنامه های فرهنگی،ورزشی،قرآنی،تفریحی ومراسم های مذهبی برگزارمی نماید. باشدکه باشهدامهشورشویم