تاریخ : چهارشنبه 20 دي 14:19
کد خبر : 637801
سرویس خبری : ادبیات و نشر
 

دل نوشته...

دل نوشته...

کاش کمی مدعیان عشق تو را در یابند....

به گزارش قسم از حوزه 346 بنی هاشم (ع)  ناحیه مقاومت بسیج ابوذر ،

 

کاش کمی مدعیان عشق تو را در یابند....

 

  آقایم لبی ترکن باردیگر عمارهایت را فرابخوان

بگذاز فداییانت جان برکف زسویت بال بگشایند

مولایم خم بر ابرو نیاوری روزی

که عاشقانت جان خواهند داد

 

(صهبا)سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ