رای به سایت :
23
محبوب
حوزه 346 بنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
سه شنبه 27 آذر 1397 -
هفدهم دیماه , سالروز کشف حجاب رضاخان
هفدهم دیماه , سالروز کشف حجاب رضاخان

کشف حجاب در ایران زمانی اتفاق افتاد که رضاشاه قانونی را در 17 دی 1314 به تاریخ ایران تصویب کردکه بموجب آن، زنان ودختران ایرانی از استفاده از چادر ، روبنده و روسری منع شدند.
calendar
تاریخ : 1396/10/19 - 12:49
source
منبع : تسنیم
1
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 346 بنی هاشم (ع)  ناحیه مقاومت بسیج ابوذر ،کشف حجاب در ایران زمانی اتفاق افتاد که رضاشاه قانونی را در 17 دی 1314 به تاریخ ایران تصویب کردکه بموجب آن، زنان ودختران ایرانی از استفاده از چادر ، روبنده و روسری منع شدند.

زمینه سازی برای بی حجابی 

دفاصله سال های 1313 تا 1314 شمسی، اقدامات تبلیغاتی به منظور آماده ساختن افکار عمومی برای کشف حجاب انجام گرفت.جشن ها ومجالس سخنرانی متعددی در این زمینه در تهران و دیگر شهرها برپاشد.کانون بانوان در اردیبهشت 1314 تحت نظارت وزارت معارف و به ریاست شمس پهلوی تاسیس شد.در نشریات نیز مقالاتی در انتقاد از حجاب به چاپ رسید.

دستور کشف حجاب

کشف حجاب در ایران زمانی اتفاق افتاد که رضاشاه قانونی را در 17 دی 1314 به تاریخ ایران تصویب کردکه بموجب آن، زنان ودختران ایرانی از استفاده از چادر ، روبنده و روسری منع شدند. به باور تاریخ نگاران ، سفر رضاشاه به ترکیه در 1313 شمسی ، برنگرش او درباره میزان عقب ماندگی ایرانیان نسبت به ترک ها اثر گذار بود و او را نسبت به اجرای کشف حجاب مصمم کرد.

نخستین نشانه های کشف حجاب را می توان در سخنرانی بدون روبنده طاهره قره العین و همچنین در دربار ناصر الدین شاه قاجار ودر محافل روشنفکری یافت.همچنین فعالان جنبش زنان ایران در دوره مشروطه و ابتدای حکومت رضا شاه بحث هایی در نقد حجاب گشودند ؛ ولی در رسمیت پیدا کردن و اجباری شدن چند ساله آن به دوره حکومت رضا شاه باز می گردد.

 


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 12252


tags
   خبر قسم        خبر قسم        سایر محتوا قسم        حوزه 346 بنی هاشم (ع)        منطقه 19        محله خانی آباد شمالی        ناحیه ابوذر        حوزه 346        فرهنگی        فرهنگی        1396    





مطالب مرتبط