رای به سایت :
22
محبوب
حوزه 346 بنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
شنبه 30 دي 1396 -
جلسه آسیب شناسی

جلسه آسیب شناسی تهدیدات وفرصت ها با حضور فرماندهان پایگاه های تابعه حوزه 346 بنی هاشم برگزارگردید.
calendar
تاریخ : 1396/08/24 - 13:40
0
محبوب  
رای به خبر :