رای به سایت :
22
محبوب
حوزه 346 بنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
یکشنبه 30 مهر 1396 -

-راهپیمایی اعضا شورای امربه معروف پایگاهها ۲-شرکت در نمازجمعه بر علیه ترامپ
-راهپیمایی اعضا شورای امربه معروف پایگاهها ۲-شرکت در نمازجمعه بر علیه ترامپ

-راهپیمایی اعضا شورای امربه معروف پایگاهها-شرکت در نمازجمعه انجام شد.

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/07/29
برگزاری زیارت عاشورا ومداحی در ورزشگاه پوریای ولی توسط خانم حیدریان انجام شد.
برگزاری زیارت عاشورا ومداحی در ورزشگاه پوریای ولی توسط خانم حیدریان انجام شد.

برگزاری زیارت عاشورا ومداحی در ورزشگاه پوریای ولی توسط خانم حیدریان انجام شد.

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/07/27
نظارت اعضای شورای حوزه از پایگاه ولیعصر
نظارت اعضای شورای حوزه از پایگاه ولیعصر

نظارت اعضای شورای حوزه از شعب پایگاه ولیعصر مورخ 1396/7/26 ساعت 10 در پایگاه ولیعصر انجام شد.

حوزه 346 بنی هاشم (ع) 1396/07/26
قدر دانی از فعالان دفاع مقدس توسط فرمانده انجام گرفت.
قدر دانی از فعالان دفاع مقدس توسط فرمانده انجام گرفت.

قدر دانی از فعالان دفاع مقدس توسط فرمانده انجام گرفت.

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/07/25
جلسه فرمانده واعضا شوراانجام گرفت.
جلسه فرمانده واعضا شوراانجام گرفت.

جلسه فرمانده واعضا شوراانجام گرفت.

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/07/25
بازرسی فرمانده وشعبات حوزه بنی هاشم از عملکرد پایگاه کمیل در تاریخ۹۶/۷/۲۵ انجام شد
بازرسی فرمانده وشعبات حوزه بنی هاشم از عملکرد پایگاه کمیل در تاریخ۹۶/۷/۲۵ انجام شد

بازرسی فرمانده وشعبات حوزه بنی هاشم از عملکرد پایگاه کمیل در تاریخ۹۶/۷/۲۵ انجام شد

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/07/25
ورزش صبحگاهی کودکان پیش دبستانی
ورزش صبحگاهی کودکان پیش دبستانی

ورزش صبحگاهی کودکان پیش دبستانی

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/07/23
 حلقه های روز یکشنبه در حسینیه ابوالفضل ع و در پایگاه کمیل ۳۴۶
حلقه های روز یکشنبه در حسینیه ابوالفضل ع و در پایگاه کمیل ۳۴۶

حلقه های روز یکشنبه در حسینیه ابوالفضل ع و در پایگاه کمیل ۳۴۶

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/07/23
سلام،بازی چشم بند (به مناسبت روز عصای سفید)
سلام،بازی چشم بند (به مناسبت روز عصای سفید)

سلام،بازی چشم بند (به مناسبت روز عصای سفید)در حلقه کودکان انجام گردید

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/07/23
کلاس توجیهی  کتابهای آموزشی  پیش دبستانی توسط خانم برازنده
کلاس توجیهی کتابهای آموزشی پیش دبستانی توسط خانم برازنده

کلاس توجیهی کتابهای آموزشی پیش دبستانی توسط خانم برازنده انجام شد.

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/07/23
پنجمین جشنواره الحافظون
پنجمین جشنواره الحافظون

مسابقات تخصصی حفظ قرآن کریم ویژه بسیجیان و عموم مردم تهران در سطح نواحی(مناطق) مقاومت بسیج در ناحیه ابوذز سالن 9دی برگزار گردید.

حوزه 346 بنی هاشم (ع) 1396/07/23

1 2 3 4... 19