رای به سایت :
23
محبوب
حوزه 346 بنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
چهارشنبه 30 خرداد 1397 -

  مراسم به امامت رسیدن امام زمان  (عج)
مراسم به امامت رسیدن امام زمان (عج)

مراسم به امامت رسیدن امام زمان(عج) در تاریخ۹۶/۹/۸برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج حر 1396/09/16
  مراسم به امامت رسیدن امام زمان  (عج)
مراسم به امامت رسیدن امام زمان (عج)

مراسم به امامت رسیدن امام زمان (عج)درتاریخ۹۶/۹/۸برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج حر 1396/09/11
  مراسم به امامت رسیدن امام زمان
مراسم به امامت رسیدن امام زمان

مراسم به امامت رسیدن امام زمان در هفته بسیج درروز چهارشنبه درتاریخ۹۶/۹/۸برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج حر 1396/09/09
راهپیمایی اربعین هم نماد و هم جهاد
راهپیمایی اربعین هم نماد و هم جهاد

خواهران حر (ره) در راهپیمایی با شکوه اربعین

پایگاه مقاومت بسیج حر 1396/08/18
راهپیمایی اربعین هم نماد و هم جهاد
راهپیمایی اربعین هم نماد و هم جهاد

خواهران حر (ره) در راهپیمایی با شکوه اربعین

پایگاه مقاومت بسیج حر 1396/08/18
راهپیمایی اربعین هم نماد و هم جهاد
راهپیمایی اربعین هم نماد و هم جهاد

خواهران حر (ره) در راهپیمایی با شکوه اربعین

پایگاه مقاومت بسیج حر 1396/08/18
راهپیمایی اربعین هم نماد و هم جهاد
راهپیمایی اربعین هم نماد و هم جهاد

خواهران حر (ره) در راهپیمایی با شکوه اربعین

پایگاه مقاومت بسیج حر 1396/08/18
راهپیمایی ۱۳ ابان برگزار شد
راهپیمایی ۱۳ ابان برگزار شد

راهپیمایی ۱۳ابان درروز شنبه ۹۶/۸/۱۳برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج حر 1396/08/13
دیدار از خانواده شهید موسوی
دیدار از خانواده شهید موسوی

دیدار از خانواده شهید موسوی به مناسبت عید غدیر خم توسط حوزه بسیج خواهران 346 بنی هاشم صورت گرفت.

حوزه 346 بنی هاشم (ع) 1396/06/21
تست آمادگی جسمانی برگزار شد
تست آمادگی جسمانی برگزار شد

تست آمادگی جسمانی گردان در سالن ورزشی 9دی در حوزه 346 بنی هاشم برگزارشد.

حوزه 346 بنی هاشم (ع) 1396/06/05
مراسم تشییع شهدای گمنام در بوستان شقایق برگزارشد
مراسم تشییع شهدای گمنام در بوستان شقایق برگزارشد

مراسم تشییع شهدای گمنام سه شنبه مورخ 31 مردادماه ساعت 16 در بوستان شقایق واقع در خانی آباد نو جنوبی با حضور اهالی محترم برگزار گردید.

حوزه 346 بنی هاشم (ع) 1396/06/01
سلسله جلسات تقوی وطلب علم
سلسله جلسات تقوی وطلب علم

مجموعه ای از سلسله جلسات تقوی وطلب علم توسط گردان عملیات فرهنگی تهیه ومنتشر گردید.

حوزه 346 بنی هاشم (ع) 1396/05/24

1 2 3 4... 5