رای به سایت :
22
محبوب
حوزه 346 بنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
پنجشنبه 23 آذر 1396 -

اهدا دستگاه دیجیتالی تلویزیون به جای دیش ماهواره از طرف فرمانده
اهدا دستگاه دیجیتالی تلویزیون به جای دیش ماهواره از طرف فرمانده

اهدا دستگاه دیجیتالی تلویزیون به جای دیش ماهواره از طرف فرمانده

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/09/22
جلسه وهمفکری شورای امر به معروف وجمع آوری موفقیتهای تذکر لسانی وتجربیات برتر.
جلسه وهمفکری شورای امر به معروف وجمع آوری موفقیتهای تذکر لسانی وتجربیات برتر.

جلسه وهمفکری شورای امر به معروف وجمع آوری موفقیتهای تذکر لسانی وتجربیات برتر.

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/09/22
فاطمه امینی کلاس نهم 14 ساله برنده نقاشی هفته بسیج پایگاه کمیل
فاطمه امینی کلاس نهم 14 ساله برنده نقاشی هفته بسیج پایگاه کمیل

فاطمه امینی کلاس نهم 14 ساله برنده نقاشی هفته بسیج پایگاه کمیل

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/09/22
موضوع:کارگاه مادرانه: پرورش حس مذهبی کودکان که باید از هنر وفعالیتهای گروهی واجتماعی  وامکان مذهبی وشعرو داستا نهای  پنداموز باید کمک بگیریم.اهمیت به  نماز و گرفتن جشن عبادت   در مدرسه رحمانی برگزارشد
موضوع:کارگاه مادرانه: پرورش حس مذهبی کودکان که باید از هنر وفعالیتهای گروهی واجتماعی  وامکان مذهبی وشعرو داستا نهای  پنداموز باید کمک بگیریم.اهمیت به  نماز و گرفتن جشن عبادت  در مدرسه رحمانی برگزارشد

موضوع:کارگاه مادرانه: پرورش حس مذهبی کودکان که باید از هنر وفعالیتهای گروهی واجتماعی  وامکان مذهبی وشعرو داستا نهای  پنداموز باید کمک بگیریم.اهمیت به  نماز و گرفتن جشن عبادت  در مدرسه رحمانی برگزارشد.

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/09/15
مسابقه کتابخوانی
مسابقه کتابخوانی

در رابطه با هفته وحدت و معنای وحدت زنگ نماز در رابطه با ترجمه بسم...و 2ایه اول سوره حمد و ایه الکرسی و ایه ربنا افتح ربنا.....از حفظ پرسیده شد و قران و هدیه ها توسط خانم قناعتیان برگزار گردید مسابقه کتابخوانی درهفته وحدت توسط خانم مقدسی در کلاس دوم وحفظ دعای مطالعه برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/09/14
فرمانده از حلقه خانم مقدسی وقناعتیان وفرجوند وایلانلو در هفته وحدت  بازدید نمودند
فرمانده از حلقه خانم مقدسی وقناعتیان وفرجوند وایلانلو در هفته وحدت بازدید نمودند

فرمانده از حلقه خانم مقدسی وقناعتیان وفرجوند وایلانلو در هفته وحدت بازدید نمودندودرمورد پیامبرو وحت توضیحاتی داد.

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/09/14
برنامه در بوستان شقایق ‌غبار روبی مزار شهدا
برنامه در بوستان شقایق ‌غبار روبی مزار شهدا

برنامه در بوستان شقایق ‌غبار روبی مزار شهداوبازارچه وعهد وپیمان با شهداوقرائت قران ومداحی انجام گردید.

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/09/10
کارگاه مادرانه . موضوع پرورش ایمان به خدا در فرزندان ازطریق لفظ ونعمت شماری.چگونگی عبادت درتاریخ ۹۶/۹/۸
کارگاه مادرانه . موضوع پرورش ایمان به خدا در فرزندان ازطریق لفظ ونعمت شماری.چگونگی عبادت درتاریخ ۹۶/۹/۸

کارگاه مادرانه . موضوع پرورش ایمان به خدا در فرزندان ازطریق لفظ ونعمت شماری.چگونگی عبادت درتاریخ ۹۶/۹/۸انجام شد.

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/09/10
کارگاه مادرانه . موضوع  سوال فرزندان در مورد خدا  راچگونه جواب بدهیم وچگونه یرای عبادت عاشقانه آماده شوند.از طریق نعمت شماری  در مدرسه رحمانی تاریخ ۹۶/۹/۸
کارگاه مادرانه . موضوع سوال فرزندان در مورد خدا راچگونه جواب بدهیم وچگونه یرای عبادت عاشقانه آماده شوند.از طریق نعمت شماری در مدرسه رحمانی تاریخ ۹۶/۹/۸

کارگاه مادرانه . موضوع سوال فرزندان در مورد خدا راچگونه جواب بدهیم وچگونه یرای عبادت عاشقانه آماده شوند.از طریق نعمت شماری در مدرسه رحمانی تاریخ ۹۶/۹/۸ انجام گردید.

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/09/10
به مناسبت هفته بسیج سرکشی فرمانده از کارگاه دخترانه و راز موفقیت راطبق روایات نیکی کردن به پدرو مادر بیان نمودند
به مناسبت هفته بسیج سرکشی فرمانده از کارگاه دخترانه و راز موفقیت راطبق روایات نیکی کردن به پدرو مادر بیان نمودند

به مناسبت هفته بسیج سرکشی فرمانده از کارگاه دخترانه و راز موفقیت راطبق روایات نیکی کردن به پدرو مادر بیان نمودند

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/09/10
برنامه ومراسم ویژه جشن تکلیف.مسابقه مولودی خوانی واحکام .نماز شکرواهدا هدیه انجام گردید.
برنامه ومراسم ویژه جشن تکلیف.مسابقه مولودی خوانی واحکام .نماز شکرواهدا هدیه انجام گردید.

برنامه ومراسم ویژه جشن تکلیف.مسابقه مولودی خوانی واحکام .نماز شکرواهدا هدیه انجام گردید.

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1396/09/10

1 2 3 4... 40