رای به سایت :
22
محبوب
حوزه 346 بنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
شنبه 30 دي 1396 -

جلسه اعضای شورای حوزه 346 بنی هاشم
جلسه اعضای شورای حوزه 346 بنی هاشم

جلسه اعضای شورای حوزه 346 بنی هاشم با حضور فرمانده محترم حوزه مورخ 17دی ماه برگزارشد.

حوزه 346 بنی هاشم (ع) 1396/10/17
جلسه فرماندهی
جلسه فرماندهی

جلسه فرماندهی مورخ 16 دی ماه 1396 ساعت 10 با حضور فرماندهان پایگاه های تابعه حوزه 346 برگزار شد.

حوزه 346 بنی هاشم (ع) 1396/10/16
جلسه فرماندهی با اعضاء شورا
جلسه فرماندهی با اعضاء شورا

در روز پنجشنبه جلسه فرماندهی با اعضا شورا برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج حضرت سیدالشهدا(ع) 1396/09/29
جلسه فرماندهی با اعضا شورا
جلسه فرماندهی با اعضا شورا

امروز چهارشنبه فرماندهی محترم پایگاه با اعضا شورا به مناسبت برنامه ریزی های هفته بسیج جلسه ای را برگزار کردند.

پایگاه مقاومت بسیج حضرت سیدالشهدا(ع) 1396/08/24
جلسه فرماندهی با اعضا شورا
جلسه فرماندهی با اعضا شورا

در روز چهارشنبه فرماندهی محترم خانم اسدی با اعضا شورا جلسه ای را برگزار کردند.

پایگاه مقاومت بسیج حضرت سیدالشهدا(ع) 1396/06/13
جلسه فرماندهی توجیح ابلاغ برنامه
جلسه فرماندهی توجیح ابلاغ برنامه

به گزارش قسم از حوزه 346 بنی هاشم جلسه توجیح ابلاغ برنامه با حضور فرماندهان محترم پایگاه ها برگزار شد.

حوزه 346 بنی هاشم (ع) 1396/03/27
جلسه فرماندهی حوزه346 بنی هاشم برگزارشد.
جلسه فرماندهی حوزه346 بنی هاشم برگزارشد.

جلسه با حضور فرماندهان پایگاه ها وفرماندهی محترم حوزه 346بنی هاشم در تاریخ1396/3/6 برگزار شد.

حوزه 346 بنی هاشم (ع) 1396/03/06
جلسه فرماندهی
جلسه فرماندهی

به گزارش قسم از حوزه 346 بنی هاشم جلسه فرماندهی با حضور فرماندهان پایگاه های تابعه در حوزه 346 برگزار گردید.

حوزه 346 بنی هاشم (ع) 1395/11/03
جلسه ی اعضای شورا
جلسه ی اعضای شورا

جلسه ی فرماندهی با اعضای شورا با موضوع نشست سیاسی و روشنگری و فرا رسیدن انتخابات صحبت و بحث گردید

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1395/10/15
جلسه ی فرماندهی ناحیه ابوذر با فرمانده ی پایگاه ها
جلسه ی فرماندهی ناحیه ابوذر با فرمانده ی پایگاه ها

برگزاری جلسه ی فرمانده ی ناحیه ابوذر با پایگاه های کمیل و چمران در مورد راهکارهای موفقیت و رفع مشکلات

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1395/03/11
شورای امر به معروف و نهی از منکر
شورای امر به معروف و نهی از منکر

امروزشورای امربه معروف و نهی از منکر با حضور فرماندهی و اعضای شورای فرهنگی برگزار گردید

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1395/02/05
شورای امربه معروف و نهی از منکر
شورای امربه معروف و نهی از منکر

شورای امربه معروف و نهی ازمنکر با حضور فرماندهی و اعضای شورا برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج کمیل 1395/02/05

1 2