تاریخ : دوشنبه 07 آبان 00:07
کد خبر : 720990
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

شرکت در کلاسهای مجازی سپاه

شرکت در کلاسهای مجازی سپاه

کلاسهای مجازی سپاه

باسلام به اطلاع میرساند درراستای اجرای برنامه های سال ۹۷ پیرامون آموزش و توانمندسازی مدیران فضای مجازی در سطح ناحیه،حوزه و پایگاه های مقاومت بسیج دوره های آموزشی مبانی کامپیوتر( ICDL)درسطح پیشرفته و آموزش خبرنگاری(پیشرفته)طراحی و تولید گردیده است . لذاعلاقه مندان جهت شرکت در دوره های فوق الذکر میتوانند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی مرکز آموزش های مجازی سپاه به آدرس Vcourse.irثبت نام به عمل آورند . i


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ