رای به سایت :
383
محبوب
حوزه 344 پانزده خرداد
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -
جلسه فرمانده واعضاءشورا حوزه ۳۴۴
جلسه فرمانده واعضاءشورا حوزه ۳۴۴

جلسه فرمانده واعضاءشورا حوزه ۳۴۴
calendar
تاریخ : 1397/02/04 - 21:37
8
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم حوزه ۳۴۴-پانزده خرداد ناحیه مقاومت بسیج ابوذر: اولین جلسه فرمانده واعضاءشورا حوزه ۳۴۴-پانزده خرداد روز دوشنبه برگزار گردید‌. دراین جلسه ابلاغ سال به مسئولین رده هاتحویل داده شد ، مقرر گردید اعضاءشورا مستندات برنامه های سال۹۶ رابایگانی کنند.


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 4239مطالب مرتبط