رای به سایت :
383
محبوب
حوزه 344 پانزده خرداد
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
یکشنبه 05 خرداد 1398 -
جلسه فرماندهان پایگاه های تابعه
جلسه فرماندهان پایگاه های تابعه

تحویل ابلاغ سال 1397به فرماندهان پایگاه های تابعه
calendar
تاریخ : 1397/02/04 - 20:57
11
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 344 پانزده خرداد  ناحیه مقاومت بسیج ابوذر توجیه و تحویل ابلاغ سال 1397به فرماندهان پایگاه های تابعه حوزه 15خردادبا حضورفرمانده محترم حوزه ،مسئول برنامه ریزی ومالی و فرماندهان پایگاه هابرگزار گردید.


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 5353مطالب مرتبط