رای به سایت :
383
محبوب
حوزه 344 پانزده خرداد
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -
جلسه امربه معروف و نهی ازمنکر
جلسه امربه معروف و نهی ازمنکر

جلسه مسئول امربه معروف و نهی ازمنکربا فرماندهان پایگاه ها
calendar
تاریخ : 1396/09/19 - 19:15
3
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 344 پانزده خرداد  ناحیه مقاومت بسیج ابوذر ،جلسه مسئول امربه معروف و نهی ازمنکربا  فرماندهان پایگاه هادرحوزه مقاومت برگزارگردید.


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 4239مطالب مرتبط