رای به سایت :
383
محبوب
حوزه 344 پانزده خرداد
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
چهارشنبه 28 شهريور 1397 -
جلسه فرماندهان پایگاهها و اعضاء شورای
جلسه فرماندهان پایگاهها و اعضاء شورای

جلسه فرماندهان پایگاهها و اعضاء شورای حوزه ۳۴۴ پانزده خرداد
calendar
تاریخ : 1396/07/20 - 19:43
1
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش خبرنگار قسم حوزه ۳۴۴_پانزده خرداد ناحیه مقاومت بسیج ابوذر: جلسه فرماندهان پایگاهها و اعضاء شورای حوزه ۳۴۴ پانزده خرداد با فرمانده حوزه روز دوشنبه مورخ ۱۷ مهر برگزار گردید .


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 4239


مطالب مرتبط