رای به سایت :
344
محبوب
حوزه 344 پانزده خرداد
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
شنبه 30 دي 1396 -

کوهپیمایی خواهران بسیجی حوزه 344 پانزده خرداد
گزارش تصویری /
کوهپیمایی خواهران بسیجی حوزه 344 پانزده خرداد
    تاریخ› پنجشنبه 26 شهريور 1394 - 23:30

بسیجیان حوزه 344 پانزده خرداد همراه سایر بسیجیان تهران بزرگ در همایش کوهپیمایی 10هزار نفره در بوستان آبشار حضور پیدا کردند.

کوهپیمایی.
کوهپیمایی.
    تاریخ› چهارشنبه 27 خرداد 1394 - 17:50

کوهپیمایی توچال.

RSS