رای به سایت :
383
محبوب
حوزه 344 پانزده خرداد
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

کارگاه عرضی توجیهی
کارگاه عرضی توجیهی
    تاریخ› یکشنبه 04 مرداد 1394 - 18:00

کارگاه عرضی توجیهی برنامه ریزی و مالی

حضور بسیجان حوزه 344 در اردوی جهادی کاشان
گزارش تصویری /
حضور بسیجان حوزه 344 در اردوی جهادی کاشان
    تاریخ› چهارشنبه 07 خرداد 1393 - 19:45

خواهران بسیجی حوزه 344 جهت کمک رسانی به مناطق محروم، به شهرستان سفر کردند.

RSS