رای به سایت :
383
محبوب
حوزه 344 پانزده خرداد
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

صف آرایی بسیجیان حوزه 344 در رزمایش روز بسیج
گزارش تصویری /
صف آرایی بسیجیان حوزه 344 در رزمایش روز بسیج
    تاریخ› چهارشنبه 05 آذر 1393 - 23:00

روز بسیج امسال نیز بسیجیان حوزه 344 پانزده خرداد در رزمایش شکوه و مجد بسیج حضور پیدا کردند.

RSS