رای به سایت :
360
محبوب
حوزه 344 پانزده خرداد
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
دوشنبه 30 بهمن 1396 -

شهادت امیرالمومنین علیه السلام
شهادت امیرالمومنین علیه السلام

فخرکردن انسان به خودش نشانه کم عقلی خودش می باشد.اصول کافی:ج٬1ص٬27

حوزه 344 پانزده خرداد 1396/03/26
تهیه وتوذیع افطاری در شب شهادت امام علی علیه السلام
تهیه وتوذیع افطاری در شب شهادت امام علی علیه السلام

تهیه وتوذیع بسته های افطاری بین فروشندگان بازار روز ومردم درشب شهادت امام علی علیه السلام

حوزه 344 پانزده خرداد 1396/03/26