رای به سایت :
383
محبوب
حوزه 344 پانزده خرداد
ناحیه مقاومت بسیج ابوذر
جمعه 01 تير 1397 -

مسابقه پروازتخم مرغ
مسابقه پروازتخم مرغ

تجلیل از برندگان ودادن جایزه

پایگاه مقاومت بسیج هجرت 1397/03/26
برگزاری مسابقه پروازتخم مرغ
برگزاری مسابقه پروازتخم مرغ

مسابقه تخم مرغ درمدرسه جهاد

پایگاه مقاومت بسیج هجرت 1397/03/26
عیدفطر
عیدفطر

جمع آوری زکات فطریه

پایگاه مقاومت بسیج هجرت 1397/03/25
عیدفطر
عیدفطر

تبریک عیدفطر

پایگاه مقاومت بسیج هجرت 1397/03/25
محفل انس باقران
محفل انس باقران

قرآئت قرآن برای روح شهدا

پایگاه مقاومت بسیج هجرت 1397/03/25
محفل انس باقران
محفل انس باقران

طرح و اجرای مسابقه قرآنی

پایگاه مقاومت بسیج هجرت 1397/03/25
محفل انس باقران
محفل انس باقران

تقدیرازحافظ خردسال

پایگاه مقاومت بسیج هجرت 1397/03/25
محفل انس باقران
محفل انس باقران

تقدیرازروزه اولی ها

پایگاه مقاومت بسیج هجرت 1397/03/25

1 2 3 4... 96